Tags

, ,

Som nævnt i mit forrige indlæg, fortaber herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder, Erich Christensens oprindelse sig i det dunkle. Men efter 1802 er hans liv og karriere i store træk let at dokumentere.
I 1803, d. 1. december, gifter han sig med Christiane Sophie Rampe. Brylluppet finder sted på Lykkenborg, en – så vidt jeg ved, – større gård på Bogense-egnen.
Sophie er gartnerdatter fra Gentofte. Erich må have mødt hende, mens han studerede i København.
Erich og Sophie får i løbet af de næste otte år fire døtre: Constance Mathilda, døbt 11. september 1804, Friderica Henriette, døbt 7. januar 1809, Christine Sophie, døbt 15. oktober 1810 og Lovise Augusta, døbt 25. september 1812.
Så foretager Erich Christensen et karriereskift, som virker fuldkommen uforståeligt. Efter ti år som forvalter på Godset Gyldensteen vælger han i slutningen af 1812 at flytte sig selv og hele familien til Høstemark i Fleskum Herred, hvor han – ud over at blive forvalter på Høstemark Gods – bliver kystbefalingsmand for Mou Kystmilits Distrikt.
Hvis du nu tænker: “Fleskum Herred? Mou?? Høstemark???”, kan jeg fortælle, at det ligger på sydsiden af Limfjordens udmunding i Kattegat. Området er i dag temmelig tyndt befolket og mest kendt for Lille Vildmose. I 1812, før man for alvor begyndte at dræne Danmark, må det have været et næsten mennesketomt og øde sted, fuldstændig domineret af Lille Vildmoses udstrakte vådområder.
Hvad i alverden ville Erich Christensen dog der?
Jeg har ingen anelse. Et kvalificeret gæt er, at han blev grebet af en national-militaristisk raptus efter Englandskrigene og ønskede at trække i uniform og bidrage til forsvaret af nationen.
Jeg kan blot konstatere, at familien – efter den er blevet forøget med sønnen Frederich Emel, døbt 26. april 1814 – vender tilbage til Fyn i juni 1815: Erich Christensen er blevet udnævnt til herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder.

Hvad skete der? Var det en skuffelse for Erich Christensen at få kommandoen over en flok dårligt udrustede bondeknøse og fiskere? Eller var Sophie på depressionens rand efter at have siddet og kigget ud over mosen i et par år? Hun, som var vokset op på et gartneri i Gentofte? Og som kunne kigge på de fire døtre og spekulere på, hvordan de skulle finde passende ægtefæller i den ødemark?
Under alle omstændigheder vender familien tilbage til Fyn, bosætter sig i Brogade i Svendborg, og får yderligere to børn, Christiane Joachimine, f. 23. februar 1817, og Erich Christian, f. 27. juli 1818.
Kommer du med toget til Svendborg i dag, kører du igennem det sted, herredsfogeden og hans familie boede. Huset med den lange, smalle have bagved, blev eksproprieret i forbindelse med etableringen af banen omkring 1869.