Tags

,

Nogle gange kommer jeg hjem fra et arkivbesøg uden at være kommet ret meget længere med det, jeg søgte. Men jeg er vist aldrig kommet hjem uden en eller anden sidegevinst. Som f. eks. denne her:
Mine morderiske forfædre fik beskikket en forsvarer, Hans Liebholdt Wilhjelm (1794-1871). Ham er der ikke så meget at fortælle om, han levede et jævnt og virksomt liv i Svendborg. Men hans storebror! Hør bare her:
Jacob Søren Wilhjelm (1792-1839) tjente i sine unge år først som skriver og senere som forvalter på tre fynske godser, inden han i 1816 dumpede til sin juristeksamen på Københavns Universitet. Derefter finder vi ham, stadig i 1816, som ejer af  arvefæstegården Fuglsang under godset Brahetrolleborg, men allerede i 1817 bliver han sat ud af gården ved en fogedforretning “paa Grund af Gjæld og Ødelæggelse”.
I 1819 lykkes det endelig Jacob Søren Wilhjelm at blive exam. jur., og han får ansættelse som fuldmægtig hos byskriveren i barndomsbyen Svendborg, hvor hans far er bager og brandinspektør, og lillebror Hans allerede har overhalet Jacob indenom, og er udnævnt til prokurator.
Derefter er det stille om Jacob Søren Wilhjelm indtil 1839, hvor hans død 11. februar er noteret i kirkebogen: “Examinatus juris, almisselem. Død af drukkenskab og begravet i fri jord på Assistens.”
I Svendborg. Hvor der stort set bor en Wilhjelm i hver gade.