Tags

, , , , , , , ,

Der står en aura af ynkelighed over en mand, hvis kone bedrager ham åbenlyst.
Sådan har jeg det også med Mads Andersen, Karen Jacobsdatters ægtemand og mordofferet Kirsten Andersdatters bror. Hvem var han? Hvordan reagerede han?
Hans rival, slagter Hans Jacob Jensen, kommer, under et politiforhør i Helsingør d. 8. april 1824, med en kort og klar beskrivelse af Mads Andersen :
“Mads Andersen var forøvrigt ikke vidende i Planen (om at myrde Kirsten Andersdatter, red.), men et godt Skrog, som ikke bryder sig om nogen Ting.”

Mads Andersen (f. 1766 i Gudbjerg) tjente i Svendborg, da han mødte Karen Jacobsdatter og giftede sig med hende i Vor Frue Kirke i november 1795. Hun tjente hos madam Maegaard, men efter brylluppet slog de sig ned som indsiddere og daglejere i Egebjerg, inden de flyttede til Ulbølle i 1801.
Efter 20 års ægteskab og otte børn, hvoraf de fem levede, blev Mads boende i Ulbølle, da Karen – gravid i 7. måned – fulgte efter Hans Jacob og flyttede ind hos Kirsten Andersdatter i Tved omkring d. 1. september 1815. Kendte Mads til forholdet mellem Karen og Hans Jacob?

Tja, allerede under de indledende forhør i marts 1824, hvor Hans Jacob Jensen sidder i arresten i Helsingør, mens herredsfoged Erich Christensen skal finde ud af, om han har noget på samvittigheden på Svendborgegnen, forklarer Mads i retten:
Comparentens Hustrue Karen Jacobsdatter har rigtig nok imod hans Ønske levet et usømmeligt og utilladeligt Levned med Hans Jacob Jensen, da det før har været Tilfældet, at de 2de Sidstnævnte har tvunget ham til at forlade Værelset om Natten, og har maattet ligge i et afsides Værelse hos Stedsønnen Hans Rasmussen, imedens hans Hustrue Karen Jacobsdatter lagde sig hos Hans Jacob Jensen.

Jaget ud af ægtesengen efter tyve år.. ak ja. Men det bliver værre endnu.
Ved et retsmøde i Svendborg d. 21. maj 1824 – Hans Jacob Jensen blev midt i april sendt retur til Svendborg under bevogtning – forklarer Karen Jacobsdatter:
“at hendes Mand Mads Andersen er selv Aarsag i den utilladelige Forstaaelse som har fundet Sted imellem hende og Hans Jacob Jensen da han selv overtalede denne til at lægge sig i Sengen hos hende, medens de boede i Ulbølle og ved hvilken Leilighed det fornævnte Pigebarn (Anna Marie Elisabeth, f. 25. oktober 1815, red. ) blev avlet og siden har en slig Forstaaelse mellem dem funden Sted, men at hendes Alder var Skyld i at hun ikke har avlet flere Børn desformedelst.”

Mads Andersen opfordrede selv Hans Jacob Jensen til at bedrive hor med Karen??
Også herredsfoged Erich Christensen undrer sig over, hvad der rører sig på bunden af det sydfynske samfund, og indkalder igen Mads til forhør.
D. 29. maj 1824 står i retsprotokollen:
“Mads Andersen deklarerede, at det er Usandhed at han nogensinde selv har været Aarsag i den utilladelige legemlige Omgang der har funden Sted imellem Hans Jakob Jensen og hans Hustrue, men skiøndt han ikke var saadant ubekiendt, har han dog ei før nu vidst at Hans Jakob Jensen var Fader til hans formeentlige Datter Anne Marie Elisabeth.”

Stakkels Mads. Karen fastholder sin forklaring om, at Mads selv opfordrede til horeriet, Mads benægter, og derved bliver det, da Erich Christensen konstaterer, at det i grunden er irrelevant for den endelige dom, hvem der gjorde hvad.

På det tidspunkt er karaktermordet på Mads allerede en kendsgerning. Under forhøret ugen før, finder man denne passus:
“Dommeren spurgte de Tiltalte om det ikke har været projecteret fra nogen af Siderne, at tiltalte Karen Jacobsdatters Mand Mads Andersen, af dem ved Gift eller paa nogen anden Maade skulde dræbes, hvilket de forsikkrede ingensinde at have været intenderet, men de tilstaaer, at hvis Mads Andersen havde dødt en naturlig Død, ville de havde ægtet hinanden og Karen Jacobsdatter paastaaer, at Hans Jacob Jensen i saa Fald havde lovet hende Ægteskab, hvilket ogsaa han, Hans Jacob Jensen nu tilstaaer at have lovet hende (retsmøde 21. maj 1824).”
Det var åbenbart ikke engang ulejligheden værd at overveje at tage livet af det gode skrog, skikkeligheden selv: Mads Andersen, hanrej.