Tags

, , , ,

Regning af 16. juni 1825

En retssag har også en økonomisk side.

Under mit besøg på Landsarkivet i Odense i dag dukkede dette op mellem herredsfogedens indkomne breve: en regning, udskrevet d. 16. juni 1825, dagen efter henrettelsen af Karen Jacobsdatter og Hans Jacob Jensen.
Her opgøres, hvad deres forplejning havde kostet fra d. 1. til 15. juni 1825, leje af arresten m.v. – og under nr. 4 fremgår det, at pastor Suhr, sognepræsten fra Tved, trods de to dømtes stivsind, åbenbart har givet dem et sidste sakramente: der er udgifter til ½ flaske vin og nogle tvebakker.
Punkt 5 er lys til vagten i 15 nætter. Efter den endelige dom var blevet forkyndt for de to forbrydere, blev det pålagt Tved sogn, hvor de kom fra, at sørge for konstant bevogtning af dem, til henrettelsen kunne finde sted.