Tags

, , , ,

Hans, den næstældste af Karen Jacobsdatter og Mads Andersens sønner, var knap 13 år, da Karen i 1815 flyttede fra Ulbølle til Tved, og Hans var i huset, da Hans Jacob Jensen og Karen Jacobsdatter tog livet af Kirsten Andersdatter med rottekrudt.
Det var ikke mange oplysninger, Hans Madsen kunne bidrage med, da han blev indkaldt til forhør i retten i Svendborg i 1824. Han kendte hverken til rottekrudt eller mystiske omstændigheder ved fasterens død, men “tilstaaer at hans Moder har levet et usømmeligt Liv med H:J:Jensen, hvilket han baade har hørt og seet.
Hans har muligvis ikke været en af de skarpeste begavelser i Tved og omegn. Selvom han var født i 1802, blev han først konfirmeret i 1821, og det var meget sent, selv efter datidens forhold. I kirkebogen står der ved hans konfirmation:
Kundskaber i Kristendom: nogenlunde antagelig. Flid og Forhold: godt.
Efter at have tjent i ni år i Tved sogn, valgte Hans i 1830 at søge lykken i Svendborg, og i folketællingen 1834 er han tjenestekarl hos brændevinsbrænder Niels Hansen i Møllergade.
I 1838 gifter den nu 36-årige Hans sig med den 47-årige enke Anne Marie Hansdatter. Hun er enke efter husmand Bertel Rasmussen og har tre hjemmeboende børn. Parret bosætter sig i “huset på Hallingskou” lidt uden for Svendborg, hvor Hans i de følgende folketællinger beskrives som avlsbruger.
Anne Maries yngste datter, Johanne, gifter sig sidst i 1850’erne med en boelsmand Niels Hansen. Parret overtager huset og tager de to gamle på aftægt. Anne Marie dør i 1862, 74 år gammel, og Hans, der altså aldrig fik egne børn, dør d. 20. juni 1868.