Tags

, , , , , , , , , ,

Karen Jacobsdatters tredje søn med Mads Andersen hed Lars. Han blev født i Ulbølle i 1805, og han optræder ikke personligt i retssagen i 1824. Kun lidt af hans tøj spiller en underordnet rolle i dramaet. Til gengæld ser hans liv ud til at udvikle sig til lidt af et drama i sig selv.
Da Karen Jacobsdatter, Hans Jacob Jensen, Søren Svup, Anna Rasmusdatter og de tre piger Jacobine, Anna Maria Elisabeth og lille Karen i februar 1824 stak af fra Tved med kurs mod Helsingør, skulle den da 18-årige Lars også have været med. Men på det tidspunkt tjente han hos gårdejer Jens Nielsen i Sørup nordvest for Svendborg, og husbonden ville ikke lade Lars Madsen rejse i utide. Så det var kun lidt af hans tøj, der kom med på turen. Det drejede sig om:
“En Cambridges Halskrave 
Et do Halstørklæde
Et pr gamle Uldstrømper 
En gammel blaaelærreds Skjorte”
som det omhyggeligt er noteret i listen over de ejendele, Karen Jacobsdatter medbragte. De blev beslaglagt, da Karen blev arresteret d. 16. marts 1824, da hun og døtrene var kommet tilbage til Svendborg. Og Lars fik først udleveret sit tøj den 9. maj.
At Lars ikke blev afhørt om mordet i september 1815 på sin faster, Kirsten Andersdatter,  skyldtes ganske enkelt, at han ikke boede hjemme på det tidspunkt. Han var 10 år gammel og allerede ude og tjene. I lægdsrullen kan vi se, at han opholder sig hos en “A.P. Vie i Svendborg mod caution”, dvs. at hans arbejdsgiver havde stillet et beløb som garanti for, at Lars ville vende tilbage til sit hjemsogn, når han ikke længere var i tjeneste hos ham. Kongen skulle jo nødig snydes for en mulig soldat, bare fordi knægten havde fået plads inde i købstaden.
I 1818 er Lars stadig i Svendborg, men arbejder nu hos garver Raun, der også har cautioneret for ham. Senere vender drengen dog hjem til Tved, for her bor han, da han bliver konfirmeret i 1822, 17 år gammel. I kirkebogen står: Kundskab, Kristendom: Maadelig. Flid og Forhold: Meget godt.
Alt tyder på, at Lars er en ganske almindelig, fattig knøs, der måske ikke er så stærk i sin katekismus, men i hvert fald vant til at opføre sig ordentligt og bestille noget. Og det gjorde han i de følgende mange år, somme tider i Tved, somme tider i Svendborg.
Men i 1836-37 gør Lars et eller andet ulovligt og stikker af fra det hele. I lægdsrullen 1838 står:
“Har uberettiget forladt lægdet. Opholdssted ubekjendt. Paa Odense Raadhus for nye begaaede Forbrydelser.”
Og fra da af er Lars’ liv én lang nedtur:
I lægdsrullen 1839: “Indsat i Odense Tugthus.”
Folketællingen 1840: Odense Købstad, Tugt- og Forbedringshuset, Tvangshuset (fanger): Lars Madsen Ulbølle, 36 år, ugift bondekarl.
19. marts 1841: Løsladt og opholder sig hos garver Raun i Svendborg.
Hovedrulle Svendborg 1842: “Har været indsat 18 md. i Odense Tvangsarbejdsanstalt. Er 17//2-1842 indsat 4 Aar i Odense Forbedringshus efter Dom 4/2-1842.”
Ved folketællingen 1845 sidder Lars stadig i Odense Tugthus.
Hovedrullen Svendborg 1847 konstaterer, at Lars Madsens opholdssted er Odense Forbedringshus til 2/9-1853, så han må have været løsladt i 1846 og ret hurtigt derefter have begået nye forbrydelser, der har sendt ham tilbage bag tremmer.
Folketællingen i 1850 anbringer ham igen i Odense Tugthus, men herefter forsvinder alle spor efter Lars Madsen.
Det er i hvert fald ikke lykkedes mig at finde ham. Hverken i folketællingerne eller i kirkebøgerne, uanset om jeg har forsøgt mig i Svendborg, Tved eller Odense. Jeg har også haft fat nogle protokoller fra Odense Tugthus i 1830’erne og 40’erne uden at finde ham. Men før eller senere skal det nok lykkes. Og så skal I nok få at vide, hvad der gik så galt for lille Lars, mordersken og horkvinden Karen Jacobsdatters yngste søn.