Tags

, , , ,

Anne Marie Elisabeth Madsdatter, den sagesløse horeunge, hvis sande herkomst blev afsløret under retssagen i 1824 mod hendes forældre, Karen Jacobsdatter og Hans Jacob Jensen, var sat i pleje på Tved Sogns bekostning fra 1824 til hun blev konfirmeret i foråret 1830. De sidste fem år boede hun hos Niels Hansen Smed i Tved, så hendes opvækst blev mere stabil end storesøsteren Jacobines.
I kirkebogen noterer sognepræsten, Carl Emil Suhr, om Anne Marie Elisabeth: Hendes Kundskab i Kristendom god. Flid og Forhold: meget god.
Med dette i ryggen drog den 15-årige ud i livet for at klare sig selv. Som så mange andre, søgte Anna Marie Elisabeth Madsdatter lykken i Svendborg – og som det gik for så mange andre, blev hun gravid i utide.
I april 1837 søgte hun hjem til plejefamilien i Tved for at føde sit første barn, datteren Anne. Faderen var tjenestekarl Anders Hansen, Hvidkilde, og han var en ordentlig mand. Pastor Suhr noterede i kirkebogen: “Faderen anmeldte selv Barnets Fødsel og erklærede sig for Fader.” 
Anna Marie Elisabeth vendte efter fødselen tilbage til Svendborg, arbejdede igen som tjenestepige – og blev igen gravid.
25. december 1839 fødte hun sit andet barn, sønnen Mads, hjemme hos plejefamilien i Tved. Igen var faderen Anders Hansen. Først d. 11. juni 1841 blev Anna Marie Elisabeth omsider gift med sin Anders i Vor Frue Kirke i Svendborg. Parret slog sig ned i Svendborg og fik med tiden en anseelig børneflok:
1837: Anne Hansdatter
1839: Mads Hansen – han blev senere sømand og skibsfører.
1842: Carl Christian Hansen (1) – døde af kighoste, 3 mdr. gammel.
1844: Caroline Christine Hansdatter – flyttede som ung til København, giftede sig 1866 i Frederiksberg Kirke med Peter Laurits Petersen og blev samme år mor til min mormors far, Chr. August Petersen. Caroline døde i 1935.
1847: Hans Peder Hansen.
1849: Marie Sophie Hansdatter.
1852: Hansine Mathilde Hansdatter, der i 1873 giftede sig med smed Jens Peter Huusom. Parret boede først en årrække på Svendborg-egnen, hvor de fik seks børn, og flyttede derefter hele familien til Horsens, hvor de fik yderligere seks børn. En af de Horsens-fødte, Benjamin Zacharias (f. 1892), blev senere bankdirektør i Horsens.
1855: Thora Camilla Kirstine Hansdatter. Døde af strubehoste som 4-årig.
1857: Emma Hermandine Hansdatter. Emma fik som 21-årig en søn udenfor ægteskab, barnefaderen var bagersvend Otto Hensel, og sønnen blev døbt Valdemar Theodor Otto Hensel.
1860: Carl Christian Hansen (2), blev uddannet murersvend.
Anne Marie Elisabeth fik et langt liv sammen med Anders, og de blev boende i Svendborg alle årene, selvom de flyttede en del omkring: på et tidspunkt boede de i Quists Længe, senere i Gerritsgade og til sidst i Grubbemøllestræde. Anders forsørgede den store familie som arbejdsmand.
Anders døde i 1893, 81 år gammel, og Anne Marie Elisabeth som 82-årig d. 18. juni 1897. Intet tyder på, at det faktum, at hun var datter af to dømte og henrettede giftmordere, på nogen måde kom til at påvirke hendes liv.