Tags

, , , ,

Anne Marie Elisabeth Madsdatter, den sagesløse horeunge, hvis sande herkomst blev afsløret under retssagen i 1824 mod hendes forældre, Karen Jacobsdatter og Hans Jacob Jensen, var sat i pleje på Tved Sogns bekostning fra 1824 til hun blev konfirmeret i foråret 1830. De sidste fem år boede hun hos Niels Hansen Smed i Tved, så hendes opvækst blev mere stabil end storesøsteren Jacobines.
I kirkebogen noterer sognepræsten, Carl Emil Suhr, om Anne Marie Elisabeth: Hendes Kundskab i Kristendom god. Flid og Forhold: meget god.
Med dette i ryggen drog den 15-årige ud i livet for at klare sig selv. Som så mange andre, søgte Anna Marie Elisabeth Madsdatter lykken i Svendborg – og som det gik for så mange andre, blev hun gravid i utide.
I april 1837 søgte hun hjem til plejefamilien i Tved for at føde sit første barn, datteren Anne. Faderen var tjenestekarl Anders Hansen, Hvidkilde, og han var en ordentlig mand. Pastor Suhr noterede i kirkebogen: “Faderen anmeldte selv Barnets Fødsel og erklærede sig for Fader.” 
Anna Marie Elisabeth vendte efter fødselen tilbage til Svendborg, arbejdede igen som tjenestepige – og blev igen gravid.
25. december 1839 fødte hun sit andet barn, sønnen Mads, hjemme hos plejefamilien i Tved. Igen var faderen Anders Hansen. Først d. 11. juni 1841 blev Anna Marie Elisabeth omsider gift med sin Anders i Vor Frue Kirke i Svendborg. Parret slog sig ned i Svendborg og fik med tiden en anseelig børneflok:
1837: Anne Hansdatter
1839: Mads Hansen – han blev senere sømand og skibsfører.
1842: Carl Christian Hansen (1) – døde af kighoste, 3 mdr. gammel.
1844: Caroline Christine Hansdatter – flyttede som ung til København, giftede sig 1866 i Frederiksberg Kirke med Peter Laurits Petersen og blev samme år mor til min mormors far, Chr. August Petersen. Caroline døde i 1935.
1847: Hans Peder Hansen.
1849: Marie Sophie Hansdatter.
1852: Hansine Mathilde Hansdatter, der i 1873 giftede sig med smed Jens Peter Huusom. Parret boede først en årrække på Svendborg-egnen, hvor de fik seks børn, og flyttede derefter hele familien til Horsens, hvor de fik yderligere seks børn. En af de Horsens-fødte, Benjamin Zacharias (f. 1892), blev senere bankdirektør i Horsens.
1855: Thora Camilla Kirstine Hansdatter. Døde af strubehoste som 4-årig.
1857: Emma Hermandine Hansdatter. Emma fik som 21-årig en søn udenfor ægteskab, barnefaderen var bagersvend Otto Hensel, og sønnen blev døbt Valdemar Theodor Otto Hensel.
1860: Carl Christian Hansen (2), blev uddannet murersvend.
Anne Marie Elisabeth fik et langt liv sammen med Anders, og de blev boende i Svendborg alle årene, selvom de flyttede en del omkring: på et tidspunkt boede de i Quists Længe, senere i Gerritsgade og til sidst i Grubbemøllestræde. Anders forsørgede den store familie som arbejdsmand.
Anders døde i 1893, 81 år gammel, og Anne Marie Elisabeth som 82-årig d. 18. juni 1897. Intet tyder på, at det faktum, at hun var datter af to dømte og henrettede giftmordere, på nogen måde kom til at påvirke hendes liv.

Reklamer